Velkommen til
www.pianoogflygelservice.no

Vi har flyttet!

Ny adresse er:
Mattisrudsvingen 21, 2827 Hunndalen

 
  Piano- og Flygelservice tilbyr:

Stemming, reparasjon og restaurering av piano og flygel.
Salg av nye og brukte pianoer og flygler.
 
Piano- og Flygelservice
Oddvar Hansen, Mattisrudsvingen 21, 2827 Hunndalen
 
Telefon: 900 45 619, E-post: oddvar@pianoogflygelservice.no
Organisasjonsnummer: NO 986 900 977 MVA
 
 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: